FINALIST

2019 MISS EARTH JAPAN OITA

NO.1  YUUKA ITOKU NO.2  MAKO MIYAZAKI NO.3  MAYU SAGA NO.4  YUI SATOH NO.5  NOZOMI ANAN
NO.6  KANNA TAKASE NO.7  NATSU EZAKI NO.8  TOMOKA SAKAMOTO NO.9  FUUKA HABUTO NO.10  AMI MAEYAMA

 

2018 MISS EARTH JAPAN OITA

FINALIST

NO.1  MEI IKEDA *MISS AIR NO.2  MIZUKI MATSUO NO.3  HARUNA DOI NO.4  NOZOMI ANAN
NO.5  KEIKO TANAKA *MISS OITA NO.6  KANA AKABOSHI *MISS FIRE NO.7  KANA ITOU *MISS WATER