FINALIST

2019 MISS EARTH JAPAN OITA

NO.1  YUUKA ITOKU

MISS EARTH OITA

NO.2  MAKO MIYAZAKI NO.3  MAYU SAGA

MISS FIRE OITA

NO.4  YUI SATOH NO.5  NOZOMI ANAN

MISS AIR OITA

NO.6  KANNA TAKASE NO.7  NATSU EZAKI NO.8  TOMOKA SAKAMOTO NO.9  FUUKA HABUTO

MISS WATER OITA

NO.10  AMI MAEYAMA

 

2019 CANDY GIRLS CONTEST

GRAND PRIX           SATSUKI  YAKUSHIZI

2018 MISS EARTH JAPAN OITA

FINALIST

NO.1  MEI IKEDA *MISS AIR NO.2  MIZUKI MATSUO NO.3  HARUNA DOI NO.4  NOZOMI ANAN
NO.5  KEIKO TANAKA *MISS OITA NO.6  KANA AKABOSHI *MISS FIRE NO.7  KANA ITOU *MISS WATER